Ürünlerimiz ve Çözümlerimiz

Mobilize hale entegre edilmiş tüm hibrit çözümler ihtiyacınıza özel şekillendirilebilir.

Operasyonlarınızı hızlı, yönetilebilir ve sürdürülebilir hale getirirken DROAD ile engellere takılmayın.

Tüm saha operasyonlarınızı yerinde veya uzaktan kontrol etmek, izlemek ve yönetmek için DROAD hibrit mobil çözümleri ile zamandan, maliyetten ve risklerden tasarruf edin.

Çevik kullanım ile birden çok operasyon yürütebilme

Düşük maliyet ile tasarruf

Tekrar kullanım ile sürdürülebilirlik

Hızlı müdahale

Riskleri minimize ederek tüm engelleri aşma

Saha operasyonlarınız için tüm engelleri aşmayı mümkün kılar!

Kullanım Senaryoları

Kayıt Alma

Elektrik & İnternet Sağlama

Anlık Veri Aktarımı

Verilerin Takibi

Verilerin Merkez ile Paylaşımı

Operasyonun Yönetimi

Doğal Afet – Yangınla Mücadele

Ülkemizde 2021 yılında yaşanan orman yangınlarında 60.000 hektarlık ormanlık alan yok olmuştur.

Yangın gibi doğal afet durumlarında yaşanan en büyük sorun iletişimdir.

Afet bölgelerinin tespiti ve saha personelleri arasında yaşanan iletişim kopuklukları, acil durumlardaki en değerli ölçütün zaman olduğu durumlarda, müdahalenin gecikmesi veya yanlış yapılmasına sebep olmuştur.

Bu gibi eksikliklerin önüne geçebilmek için Droad kritik bir öneme sahiptir.

 • Droad sahip olduğu gözlem araçları ile hem karadan hem havadan afet bölgelerinin tespitini yapabilmekte,
 • Gözlem araçlarının sahip olduğu konum ve tarih bilgisi ile hangi zaman aralıklarında hangi bölgelerde yangın olduğunu gözlemleyebilmektedir.

Elde edilen veriler gerekli merkezler ile anlık olarak paylaşılarak bu sayede yangın bölgesinin konum bilgisi ve yangının büyüklüğü tespit edilebilir.

Müdahalenin hızlı olması yangının büyümesine ve kayıpları en aza indirmek anlamında büyük öneme sahiptir. Bir itfaiye ekiplerinin yanlış yerde bulunmasının önüne geçer ve diğer mücadele ekibi ile kesintisiz haberleşme sağlanır.

Sınır Güvenliği – Kaçakçılık ile Mücadele

Droad sahip olduğu gelişmiş gözlem araçları ile sınır bölgelerinde kesintisiz bir şekilde gözlem gerçekleştirebilmektedir. Gözlem cihazlarının araç ile entegre olması müdahalenin daha kısa zamanda gerçekleşmesini sağlar.

Araç ile zorlu yol şartlarından en az şekilde etkilenilerek müdahale edilebilir.

Gözlem sonucu elde edilen tüm veriler tarih ve konum damgalı bir şekilde operasyon merkezinden gözlemlenir ve bağlı olunan bölgedeki gerekli komuta merkezlerine aktarılır.

 • Şüpheli olan araç veya kişiler tespit edilir ve takibi gerçekleştirilir.
 • Daha hızlı aksiyon alabilir; takip araç veya drone ile gerçekleştirilebilir.

Sınır bölgelerinde Droad üzerine konumlandırılmış olan mayınlar yeraltı radarı ile tespit edilir. Bu sayede mayın tespiti insansız hava aracı ile yaralanma ve kayıp yaşanmadan gerçekleştirilir.

Doğal Yaşam Gözlem ve Etkinlik Alanları

Konser, şenlik, dağa kampı veya festival bölgelerinde taşınabilir veri merkezi ile kesintisiz internet ve elektrik imkânı sunulmaktadır.

Gerçekleştirilen etkinliğin büyüklüğüne ve katılımına göre birden fazla taşınabilir veri merkezi etkinlik bölgesine yerleştirilebilir. Bu sayede daha geniş alanda hizmet sağlanır. Veri merkezinin taşınabilir ve araçtan bağımsızda kullanılabilmesinden dolayı istenildiğinde lokal ağ alanı anlık olarak değiştirilebilir.

Aynı zamanda etkinlik alanında gözlem araçları ile elde edilen görüntüler anlık olarak paylaşılır ve etkinlik sanal ortamdan da anlık olarak takip edilir.

Aynı zamanda etkinlik alanlarında insansız hava aracı ile gerçekleştirilen gözlemler ile olası bir suç (darp, yasaklı madde ticareti vb.) gerçekleşmesi durumunda anlık müdahale edilir.

Gözlem Merkezi

Araç İçi Gözlem

Araçta içinde bulunan gözlem araçları ile araç içi personel gözleminde sürücü davranış analizi yapan sistem.

Araç Dışı Gözlem

Araç içinde ve/veya dışında bulunan gözlem araçları ile operasyonlarda kullanılan gözlem araçlardır. Saha personelinde bulunan gözlem cihazları ile gerçekleştirililir.

Havadan Görüntüleme

Drone üzerinde bulunan kızılötesi ve termal görüntü araçlarıdır. Sensorlar ile gerçekleştirilen mesafe ve gömülü madde tespiti yapmaya veya bitkilerin tespitinde kullanılan spektral görüntü araçları tercih edilebilir.


Taşınabilir Veri Merkezi

Taşınabilir Veri Merkezi İşlevleri;

 • Veri (görüntü, ses ve koordinat bilgisi) Depolama
 • Yüz ve Plaka Tanıma Sisteminin Çalışması
 • Operasyon dahilinde bulunan kişiler arasında iletişimin sağlanması
 • Karargâh ile İletişimin Sağlanması
 • Elektriğin ve İnternetin Olmadığı Yerlerde Lokal Ağ Oluşturup Operasyonun Kesintisiz Şekilde Sürdürülmesi
 • Taşınabilirliği Sayesinde İstenilen Alana Konumlandırılabilir
 • Birden Fazla Kullanılarak Operasyon Alanı Genişletilebilir


Operasyon Merkezi

Droad gözlem araçları sayesinde birçok veri elde eder. Elde edilen veriler, veri merkezine aktarılır ve kaydedilir. Araç içinde bulunan operasyon merkezi sayesinde tüm operasyon anlık olarak gözlenir ve karargâha verilerin aktarımı gerçekleştirilir.

Geliştirilmiş Araç Modifikasyonları

 • Süspansiyon
 • Operasyona Göre Kaplama
 • Zırh
 • Gelişmiş Aydınlatma Araçları

Diğer seçenkler;

 • Operasyon Bilgisayarı
 • Uçtan Uca İletişim Anteni
 • Kablolu Drone Düzeneği
 • Araç Çadırı
 • Araç Tavanı Drone İstasyonu
 • Drone Şarj İstasyonu
 • Narkotik Operasyonlara Yönelik Dedektör
 • Anlık Mesajlaşma Uygulaması

Operasyon Merkezi İşlevleri;

Elektriksiz ve internetsiz ortamlarda operasyonun kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlar. Saha personellerine anlık olarak gerekli olan veriler aktarılır bu sayede operasyon kesintisiz devam eder.

 • Araç İçinden Anlık Olarak Operasyon Takibi
 • Karargâh ile Anlık İletişim Sağlanır
 • Gözlem Araçlarından Gelen Tüm Verilerin Takibi ve Karargâha Aktarılması

Hızlı Müdahale

Farklı entegre çözümler ile uygulanabilir.

DROAD kullanım alanına göre farklı entegre çözümler ile uygulanabilir. Bir arama kurtarma faaliyetinde Droad arazi aracı iken, kişi veya araç takibinde sivil bir modelle karşımıza çıkabilmektedir.

Operasyon göre çeşitlendirilebilir.

 • Araç İçi Mobil Gözetleme Çözümü
 • PC & Araç İçi Kameraları
 • Mobil NVR & DVR Kayıt Cihazı
 • Full Entegre Platform Yazılımı
 • GIS Altlığında Gerçek Zamanlı Pozisyon
 • Canlı Görüntü Alma & Kaydetme
 • Enlem & Boylam ve Rota Bilgisi
 • Geçmişe Yönelik Güzergâh Takibi
 • Web Tabanlı ve Mobil Erişim
 • Araç Dışı Teknolojiler
 • Drone Pisti
 • Drone Tamir-Bakım Desteği
 • Tak-Çıkar Faydalı Yükler
 • Yüz Tanıma
 • Plaka Tanıma
 • Dinamik Pozisyonlama
 • Şifreli İletişim
 • Çift Yönlü İletişim

Saha operasyonları için hız ve hareket
esnekliği sağlar!

Çeşitlendirilebilir Modellerimiz Kullanım Alanları:

Sivil - Droad Power

 • Çevre ve doğal yaşamı gözlem
 • Enerji ve inşaat sektörü
 • Acil durum müdahale
 • Tarım, İlaçlama, Tohumlama

Acil Müdahale - Droad Limited

 • Doğal afet ile mücadele
 • Arama- kurtarma
 • Acil müdahale

Güvenlik Güçleri - Droad Platinium

 • Sınır güvenliği
 • Trafik kontrol
 • Adli inceleme

Droad’u yakından tanımak
ister misiniz?

DROAD